Contact Us
Location:Home > ContactContact

Hanking Electronics (Liaoning) co., Ltd
227 Qingnian Ave, Shenhe District, Shenyang, Liaoning, P.R.China, 110016

78 Shendong Seven Road, Lishi Economic development zone, Fushun, Liaoning, P.R.China, 113122

Http://www.hkmems.com查看大图